Borg Podnikanie Dôležitosť pri odovzdaní diela

Dôležitosť pri odovzdaní diela

Dôležitosť pri odovzdaní diela post thumbnail image

Pri každom zhotovení potrebujete mať aj doklad, že ste danú prácu vykonali. Na to slúži protokol o odovzdaní a prevzatí diela Ezmluva. Spíše sa v dvcoh vyhotoveniach. Jedno si nechá zhotoviteľ a druhý poputuje preberajúcemu. Takýto dokument je vhodný pre každý typ práce. Môžete odovzdávať prácu na stavbe rodinného domu alebo taktiež aj pri kupovaní nehnuteľnosti či pri zhotovení rôznych iných prác. Je to dôležitý dokument v mnohých oblastiach. Čo by mal takýto dokument obsahovať? Za každé vytvorené dielo vám prináleží aj príslušná finančná odmena. Tú môžete získať v hotovosti alebo aj prevodom na váš osobný bankový účet.

podpis účastníka

V prvom rade je nutné uvedomiť si, na čo vlastne potrebujeme takýto dokument. Musíme prevziať dielo a to v takom stave, v akom uvedieme na preberacom protokole. Odovzdávame dielo, ktoré sme vytvorili. Ak by sa vyskytli neskôr nejaké vady, nebudeme už my vinní za ne, ale ten človek, ktorý preberal zhotovené dielo. Vyhneme sa zbytočným problémom, ktoré by mohli v budúcnosti nastať. Je to užitočný dokument, ktorý nás aj chráni.

finančná odmena

Čo by mal teda obsahovať? Jednoznačne musí obsahovať osobné údaje obidvoch strán. To môže znamenať meno, priezvisko, adresu, poštové smerovacie číslo a mesto. Ak odovzdávate dielo ako spoločnosť, musí tam byť uvedená názov vašej spoločnosti aj s jeho sídlom. Je tu nutnosťou. Aby sa vedelo jednoznačne, kto dané dielo vytvoril, je to veľmi potrebné. Pri každom vyhotovení diela by sme mali dielo odovzdať v takom stave, ako sa od nás vyžaduje. Ďalšími potrebnými údajmi v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sú o aké dielo ide, musíme uviesť predmet diela aj stav vyhotoveného diela. Nemôžete zabudnúť na potrebné overené podpisy obidvoch účastníkov a tiež na dátum odovzdania či prevzatie vyhotoveného diela. Ak nemôže podpísať jednu stranu priamo účastník, môže byť prizvaný aj zástupca tohto účastníka.

Related Post

Pozeranie pornaPozeranie porna

Cítim sa ponížená. Pre niekoho možno „banalita“, ale pre mňa je to celkom vážne. S manželom sme 10 rokov. Mame tri deti. Medzi nami vládne pohoda, niekedy menšia výmena názorov,

Miesta na sexMiesta na sex

Práve erotické priváty sú vynikajúcim miestom, kde budete mať úplné súkromie. Počuli ste o privátoch? Priváty sú súkromné miesta, ktoré sú veľakrát chránené. Dievčiny, ktoré pracujú na sex privátoch sa